Mezuniyet


KARİYER OLANAKLARI

   Programdan mezun olan öğrenciler, lisans diploması alarak "Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Uzmanı"  unvanını kazanırlar.

   Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Lisans Programı mezunları;

  •  Uluslararası faaliyet yürüten tüm kuruluşlarda,
  • Uluslararası lojistik firmalarında,
  • Üretim, nakliye ve pazarlama bölümlerinde,
  • Kargo ve nakliye firmalarında,
  • Dış ticaretin yoğun olduğu büyük illerde kamu sektörünün gümrük, liman işletmeciliği bölümlerinde istihdam edilebilmektedirler.
  • Ayrıca programdan mezun olacak öğrenciler, alanlarıyla ilgili yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer elde edebilirler.
      Mezuniyet Koşulları
  • Döneme ait zorunlu derslerinden başarılı olup, mezuniyet için belirtilen (transkriptte mevcut) kredi/AKTS miktarını doldurmuş olmak gerekmektedir.
  • Mezuniyet not ortalaması (AGNO)’nın en az 2.00 olması gerekmektedir.